Redakcja gazety Super Express

Adres redakcji:
ul. Jubilerska 10,
00-939 Warszawa,
tel.  (22) 515-90-01 , fax (22) 515-90-10
e-mail: listy@se.com.pl

Dziennik Super Express:

Redaktor naczelny - Sławomir Jastrzębowski, tel. wew. 9100;
I zastępca red. naczelnego
- Grzegorz Zasępa, tel. wew. 9100
Zastępcy red. naczelnego
- Stanisław Drozdowski tel. wew. 9113, Marcin Kowalczyk tel. wew. 9117, Hubert Biskupski tel. wew. 9118;
Dyrektor artystyczny - Piotr Dąbrowski, tel. wew. 9114;
Polityka - Jarosław Sulikowski, tel. wew. 9170;
Opinie - Tadeusz Płużański, tel. wew. 9167;
Wydarzenia - Jan Złotorowicz, tel. wew. 9180;
Warszawa - Olga Karaban, tel. wew. 9135;
Sport - Andrzej Kostyra, tel. wew. 9261;
Gwiazdy - Sławomir Kowalski, tel. wew. 9121;
Fotoedycja - Andrzej Lange, tel. wew. 9300;
wydanie nowojorskie - tel.  (001) 2122 275 800 ;
Studio graficzne - Rafał Misiun, tel. wew. 9235;
Infograficy - Jerzy Frątczak, tel. wew. 9245.

Wydawca:
Grupa ZPR Media, Warszawa, ul. Dęblińska 6.
Prezes - Renata Krzewska, tel.  (22) 590 50 08
Dyrektor zarządzający - Ewa Lampart, tel. wew. 9100;
Biuro reklamy i ogłoszeń - tel. 22 590 53 41
Dyrektor biura reklamy i ogłoszeń - Marek Białek, tel. wew. 9024;
Kolportaż - Dorota Kamińska, tel.  (22) 590 67 27 ;
Produkcja - Małgorzata Kuźma, tel. (22) 590 55 81;
Agencja fotograficzna SE - tel.  (22) 515 92 11 
Program tv - AKPA Polska Press
Sprzedaż dodatków i kolekcji: tel. 22 590 55 55 - www.sklep.murator.pl

Zamówienia na prenumeratę przyjmują oddziały Ruch S.A., Kolporter S.A., Garamond Press S.A. oraz niektóre urzędy pocztowe. Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów w publikowanych listach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.